Οι Αρχές μας

Ανθρωποκεντρικότητα

Οι εξουσίες είναι πρόσκαιρες και δεν είναι αυτοσκοπός. Στον κόσμο μας, οι θέσεις, οι εξουσίες και οι καταστάσεις συνεχώς αλλάζουν. Η Ανθρωπιά όμως, επιβάλλεται να παραμείνει ως η πιο σταθερή μας αξία

Διαφάνεια & Λογοδοσία

Έννοιες που εφαρμόζονται στην πράξη
και αποδεικνύονται κάθε στιγμή με μετρήσιμα στοιχεία

Προγραμματισμός & Στρατηγική

Οργάνωση που στοχεύει στη μέγιστη αποτελεσματικότητα.
Οι δεσμεύσεις μας έχουν ρεαλιστικό τεχνικό και οικονομικό σχεδιασμό και πλάνο εκτέλεσης

Συνέχεια & Συνέπεια

Ισχυροποίηση του αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης μεταξύ της Αρχής και των Πολιτών

Διαβούλευση

Οι εξουσίες πρέπει να είναι ομαδοκεντρικές και απόλυτα δημοκρατικές στη λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων

Ανεξάρτητη Διοίκηση

Η Αυτοδιοικητική Αρχή είναι ανεξάρτητη και πρέπει να λειτουργεί για το καλό του τόπου και των ανθρώπων που υπηρετεί, πάντοτε σε πλήρη συνεργασία με την εκάστοτε κυβέρνηση και τα κόμματα χωρίς κομματικά πάθη, ταμπέλες, κορώνες και κομματικές γραμμές