ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΑΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα και διαμένει στα Βριλήσσια από το 1979. Τελείωσε το Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων και σπούδασε στη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διατηρεί φαρμακείο στα Βριλήσσια από το 1993. Είναι μητέρα μίας κόρης 16 ετών. Το 2014 εκλέχθηκε για πρώτη φορά Δημοτική Σύμβουλος με το συνδυασμό του Ξένου Μανιατογιάννη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (ΟΚΠΑ) και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καθώς και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Κίνητρο για την ενασχόλησή της με τα κοινά υπήρξε η εκτίμηση και η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του Ξένου Μανιατογιάννη και η διάθεσή της να συμβάλλει στην ανάπτυξη του Δήμου.