ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΤΑΛΑΣΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (MSc)

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Βριλήσσια. Είναι 31 ετών με καταγωγή από τη Μεσσηνία και τα Τρίκαλα. Είναι Διπλωματούχος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Μηχανική και Διαχείριση Φυσικού Αερίου από το University of Salford.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του υπήρξε ενεργό μέλος του Φοιτητικού Συλλόγου και διετέλεσε εκπρόσωπος των φοιτητών στη Γενική Συνέλευση Τμήματος και στη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Εργάζεται σε Πολυεθνική Εταιρία που δραστηριοποιείται στην εξόρυξη και επεξεργασία βιομηχανικών ορυκτών. Από το 2012 είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και από το 2018 οι συνάδελφοι της ειδικότητάς του τον τίμησαν με την εκλογή του ως Αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

Το όραμα του Ξένου Μανιατογιάννη και της ομάδας του για ένα σύγχρονο, δημιουργικό και τεχνολογικά έξυπνο δήμο τον παρακίνησε να συμμετέχει στην ανεξάρτητη και αδέσμευτη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη πενταετία.