ΜΑΡΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Γεννήθηκε και κατοικεί στα Βριλήσσια, ενώ η οικογένεια της είναι εγκατεστημένη στην περιοχή από το 1940. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. Στο παρελθόν διατηρούσε τουριστικό γραφείο στα Βριλήσσια, ενώ τα τελευταία είκοσι χρόνια εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση ως οικονομολόγος εκπαιδευτικός. Έχει συγγραφική δραστηριότητα και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα με στόχο τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στο Δήμο Βριλησσίων.
Είναι μέλος του Δ.Σ Περιφερειακού Τμήματος Αθήνας-Ανατολικής Αττικής της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε (Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), καθώς επίσης μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
Από το 2017 είναι μέλος της Β΄ Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων.