ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣΔΡ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

Διπλωματούχος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. (1997), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος M.Sc. in Advanced Chemical Engineering από το Imperial College London (1998) και διδακτορικού διπλώματος Ph.D. in Control Engineering από το City University London (2003).
Είναι παντρεμένος με τη Χημικό Μηχανικό Ευαγγελία Κόφφα και πατέρας της Ανθής και του Στέφανου. Κατάγεται από τη Σμύρνη και από το Μεσολόγγι.
Το 2014 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Ξένου Μανιατογιάννη και ανέλαβε Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΟΚΠΑ), ενώ από τον Ιούλιο του 2015 είναι Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανθρωπίνου Δυναμικού.
Έχει μεγάλη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων με εξειδίκευση σε σύνθετα έργα πληροφορικής, έμφαση στον χρηματοπιστωτικό τομέα καθώς και στον σχεδιασμό και υλοποίηση επενδυτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων.
Είναι Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με αρμοδιότητες στα διεθνή έργα και την ανάπτυξη της εταιρίας.