ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ - ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ M.Sc.

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. με Μεταπτυχιακό και Ειδίκευση στον «Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων».
Κάτοχος μελετητικού πτυχίου Γ’ τάξης στις κατηγορίες Χωροταξικά και Πολεοδομικά και Α’ Τάξης στις κατηγορίες Τοπογραφικά και Περιβαλλοντικά με πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση Χωροταξικών και Πολεοδομικών Μελετών. Πρώην στέλεχος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν Υ.Π.ΕΝ.), ενώ από το 1991 δραστηριοποιείται ως ελεύθερη επαγγελματίας, υπεύθυνη ιδιόκτητου μελετητικού γραφείου Χωροταξικών – Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Μελετών και ομόρρυθμο μέλος της ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ε.Ε.
Στον Δήμο μας έχει εκπονήσει την Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Βριλησσίων, ως πακέτο τοπικών τροποποιήσεων, η οποία εγκρίθηκε το έτος 2003 και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και το ΓΠΣ Βριλησσίων. Έχει επίσης ασχοληθεί με επιμέρους πολεοδομικά θέματα του Δήμου στην προσπάθεια να προσφέρει στα Βριλήσσια, όπου είναι δημότες η ίδια όπως και η οικογένειά της.