ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗΥπάλληλος Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών

Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί πάνω από είκοσι χρόνια στα Βριλήσσια. Είναι πτυχιούχος νηπιαγωγός και κάτοχος πτυχίου Λογιστών – Μηχανογράφων.
‘Έχει εργαστεί ως νηπιαγωγός στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επίσης στον οικονομικό και διοικητικό τομέα εργάστηκε στην Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε., στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Χρηματοδοτήσεων Δικαστικών Κτιρίων, στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και στο Γραφείο Συντονισμού, Προγραμματισμού & Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στον πρώην Ο.Σ.Κ. Α.Ε, στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (Κ.Τ.Υ.Π. Α.Ε), Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στην Αυτοτελή Υπηρεσία Οδικών Τελών – Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών του ιδίου υπουργείου όπου εργάζεται έως σήμερα.
Επιθυμεί να είναι Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον Συνδυασμό του Ξένου Μανιατογιάννη εκτιμώντας πρωταρχικά το ήθος του καθώς και την επιτυχημένη διαχείριση των οικονομικών του δήμου μας.