ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός με ειδίκευση στον ενεργειακό τομέα. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές ως Περιβαλλοντολόγος με έμφαση στις εφαρμοσμένες πολιτικές & νέες τεχνικές προστασίας περιβάλλοντος. Η διπλωματική του διατριβή αφορά στην ανάπλαση & ανάπτυξη του περιαστικού δάσους του Πεντελικού όρους. Κατέχει τίτλους σπουδών στην Αγγλική, Ιταλική, Γερμανική και Ισπανική γλώσσα. Έχει εργασθεί στο Δημόσιο και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Συμμετέχει ενεργά σε εθελοντικές δράσεις, όπως ομιλίες σε σχολεία, καθαρισμό οικοσυστημάτων, δενδροφυτεύσεις κ.α. Η αγάπη του για το περιβάλλον τον ώθησε στην απόφαση να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να καταφέρει να ευαισθητοποιήσει όλους γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα που μας αφορούν. Εντάχθηκε στην ομάδα του Ξένου Μανιατογιάννη, διότι είναι ο άνθρωπος που τον ενέπνευσε με το όραμα & τον αληθινό, προσιτό του χαρακτήρα. Το έργο & η πορεία του όλα αυτά τα χρόνια στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης τον έκαναν να τον εμπιστευθεί & μαζί να συνεχίσουν σε καινοτόμα έργα προς όφελος των δημοτών.